10 DŮVODŮ, PROČ SE VZDĚLÁVAT S NÁMI:)

10 důvodů PROČ?

1) Neděláme z toho vědu

Co učíme, dáváme do jednoduchých a pamatovatelných pouček, s nimiž se můžete snadno ztotožnit. Tedy málo suchopárné nebo složité teorie (tou jsme se prokousali už za vás a nabízíme polidštěné verze uchopitelnější pro vaši hlavu).

2) Jsme „líní“, a tak podporujeme sebeřízené učení

Vycházíme ze školy koučinku a koučovací dovednosti používáme i na kurzech, protože „umět se dobře ptát“ a „umět vytěžit potenciál účastníků kurzu“ považujeme za lepší přístup než jít na to pouhou „frontální výukou“, popsat kvanta papírů a ztratit za celý den hlas tím, že dokonale předvedeme, jak věci, které se mají naučit druzí, zvládáme my. My jsme raději líní a zvědaví, a tak se hodně ptáme a učíme vás nástroje používat tak, abyste nás do budoucna už nepotřebovali, protože tytéž nástroje a způsoby přemýšlení, byste snadno mohli uplatnit i jinde v životě a dalších pracovních situacích. Jinými slovy, nepěstujeme vaši závislost na nás, protože věříme, že je lepší ukázat vám, že vše, co potřebujete, už máte, a pomůžeme vám to objevit a používat.

3) Nepapírujeme

Nemáme rádi papírování, a tak ho ani moc neprodukujeme. Na kurzy nevytváříme zbytečné umělé „předmanuály“, z nichž se pak polovina věcí stejně neprobere, nebo které si účastníci přečtou dopředu a pak už sami aktivně nepracují a nepřemýšlejí. Společně raději pracujeme, popíšeme pár listů flipchartu a ucelené delší poznámky pak účastníkům zasíláme až po kurzu. Tedy dostanete přesně to, co jsme opravdu dělali a na co jste si přišli.

4) Méně pouček, více praxe

Raději se o věcech bavíme, diskutujeme, trénujeme je, hrajeme hry, procvičujeme, zkoušíme, a teprve pak k tomu přikládáme teoretické souvislosti a vyplývající skutečnosti.

5) Propojujeme (leckdy zdánlivě) nespojitelné

Nejsme mistři jednoho oboru, který jsme dělali celý život. Dělali jsme toho v životě více, a naučili jsme se to, co jsme kde získali, zužitkovat a propojovat v rámci vzdělávání. Zjistili jsme, že to, co se jinde naučíme, třeba i v jiném odvětví a nebo oboru, má často souvislost i s tím, co učíme a ukázky z jiných prostředí způsobují i větší zapamatovatelnost. Víte třeba, co mají australští brouci společného s tím, že máme tendenci podvádět? Nebo co bychom se do komunikace mohli naučit ze zábavných TV talkshow?

6) Hrajeme si

Ano, nebojíme se toho slova. My na našich kurzech s účastníky hrajem hry. Nepohráváme si s nimi, ale vytváříme bezpečné prostředí hry, kde je možné se něco doopravdy naučit a uvědomit si vlastní reakce. To, co je podstatné na tom hraní není hra pro účel hraní, ale to, k čemu se dochází po hře samotné. S tím pracujeme. Proto nečekejte pasivní trénink se stoly a zápisky, ale třeba jen židle do kruhu, abychom neměli bariéry, a mohli se tak rovnou pustit do akce.

7) Je to legrace

Legrace není prvoplánový účel, ale vedlejší produkt, vedlejší efekt našich kurzů. V prostředí hry se prostě legrace vždycky objeví. A jak je někde legrace a další pozitivní emoce, tak si lépe to, co je spojeno s emocí pamatujeme. A na to spoléháme, protože když vás to baví, pravděpodobněji to v budoucnu častěji použijete. Prostředí zábavy navíc v týmech podporuje spolupráci, partnerství a přátelskost.

8) Spolupracujeme s kvalitními lidmi

Různorodost toho, co do kurzů kombinujeme je dána nejen tím, čím jsme si za život zatím prošli, ale i tím, že se dál vzděláváme a prohlubujeme dovednosti (například zahraniční lektoři improvizace, storytellingu apod), ale spolupracujeme se zajímavými osobnostmi na poli vzdělávání, rozvoje, byznysu, sportu a podobně, kteří nejen obohacují naše kurzy svými vstupy, ale zároveň se od sebe učíme nové pohledy.

9) Konkurence neexistuje

To není samolibé prohlášení, že to, co děláme my, nikdo nedělá. Pravda je, že nás moc zatím není, kdo to dělá takhle. Ale máme na mysli spíše to, že se těmi dalšími, kdo to, co děláme my dělají také a dělají to dobře, spolupracujeme.

10) Máme Květnov

Máme vlastní prostředí na Vysočině (www.kvetnov.cz), kde se vaše školení či teambuilding může odehrát. Je tu krásně!