Mgr. Monika Nevolová

Původně profesí psycholožka se díky kreativnímu zaměření a literárnímu umu se realizovala několik let v tištěných médiích a v posledních 6 letech v TV médiích na pozicích dramaturga, kreativního producenta a content development managera (ČT, TV NOVA), dále působila jako creative director vzdělávací společnosti pro manažerské a koučovací programy. Monika je certifikovaným exekutivním a životním koučem, trenérem improvizačních dovedností a storytellingu a její snahou je porozumění emocím a podporování pocitu tvůrce v každém z nás. Zkušenosti z korporátního prostředí, z oblasti psychologie a koučinku, vzdělávání a umění ji současně vedly k založení projektu Umění v práci – www.umenivpraci.cz, kde realizuje firemní workshopy, tréninky a eventy založené na praxi, interaktivitě a efektivní kombinaci nástrojů byznysu a umění.

Její workshopy jsou interaktivní a podle zaměření obsahují především techniky storytellingu, improvizace, stand up comedy a koučinku.

Monika je spoluautorkou knihy Buďte mistry improvizace, a autorkou dalších knih Bez výmluv!,  a Dotýkání dovoleno a Přestaň prezentovat, začni vyprávět!

Více o jejím příběhu ZDE.

Drahoslav Menčík

Moderátor, lektor, muzikant, improvizátor a obchodník. „Umění v práci“ je vlastně ekvivalentem Drahošova profesního života. Největší část svého know-how získal ve vedení malé rodinné firmy, kde 6 let zodpovídal za prodej, interní vzdělávání a komunikaci. Prostředí malých firem ho přitahuje stále víc, a proto pomáhá majitelům a manažerům malých a středních firem vytvářet ideální podmínky a prostředí pro rozvoj obchodních aktivit. Zároveň se věnuje tréninku a motivaci obchodníků. Především těch, kteří s obchodem začínají, nebo potřebují opět získat energii. Právě proto vznikly jeho projekty pro malé a střední firmy s obchodní tématikou: Je čas přijmout obchodníka – Seminář pro majitele firem, manažery a team leadery. Užij si své obchodnické začátky – trénink a workshop pro juniory, ale i ty co potřebují nový vítr do plachet. Drahoš je také spoluzakladatel hudebních kapel Exxon Valdez a VERNUS, kde figuruje jako zpěvák. V kapele VERNUS působí i autorsky. Pomáhá s organizací hudebního festivalu Backstage of Stařeč, který je zaměřený na mladé a začínající kapely. Drahošovou velkou vášní je mikrofon, který je mu při různých firemních akcích, festivalech a společenských akcích parťákem už 15 let. Co by si chtěl za mikrofonem zkusit je disciplína Stand up Comedy, takže o něm ještě rozhodně uslyšíme. Drahoš se dříve věnoval ochotnickému divadlu, a poté, co se seznámil s Monikou Nevolovou a improvizačními technikami, vytvořili improvizační dvojici DRA/MO, a baví a zábavně učí lidi ve firmách, klubech, na festivalech i na soukromých oslavách.

 

Andrea Moličová

Andrea pomáhá lidem hledat jejich přirozený talent v oblasti měkkých dovedností. Školí hlavně manažery, vedoucí týmů a obchodníky, kteří potřebují ovládat verbální i neverbální komunikaci. Při svých workshopech využívá zkušenosti s aplikovanou improvizací, které se věnuje už 7 let. Principy aplikované improvizace totiž umožňují hravým způsobem rozvíjet oblasti jako je kreativita, spolupráce týmů, koncentrace, inovace a well-being. Andrea se učila od předních českých i zahraničních lektorů. Působí jako trenérka divadelní skupiny Paleťáci, moderátorka společenských akcí a spoluvlastní Improvision.

Reference: Hospodářská komora ČR, Česká spořitelna, Iveco, Partners, , Brammer, ORBIT, eBRÁNA, QC Group, DELTA, Univerzita Hradec Králové, Salinger, Charita

Tomáš Jireček

Tomáš pracuje jako lektor osobnostního rozvoje a soft skills. Jeho hlavním nástrojem je aplikovaná improvizace, kde si půjčuje techniky, které mu fungují jako herci při divadelní improvizaci a aplikuje je do osobního a pracovního života. Tomáš je hercem divadelní skupiny Paleťáci, učí na Pardubické univerzitě, moderuje společenské akce a spoluvlastní Improvision. V současné době je v dramaterapeutickém výcviku a učí se od mnoha českých i zahraničních  lektorů. Jeho největší hodnotou je svoboda a vadí mu mrhání. Největší plýtvání vidí v tom, když lidé nedělají, v čem jsou dobří, co je baví a zároveň tak nemohou být užiteční pro ostatní. Proto je chce podporovat v tom, aby našli své talenty a ty rozvíjeli.
Reference: Česká spořitelna, Iveco, Partners, , Brammer, eBRÁNA, QC Group, Univerzita Pardubice, Charita, Amalthea, Magistrát města Pardubice

JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.

SimonaUvP

Simona pracuje na právnické fakultě, kde vede Ústav dovednostních studií a inovace studia a vyučuje předměty zaměřené na rozvoj měkkých dovedností. Současně je lektorkou Umění v práci a společnosti Outward Bound – Česká cesta, kde rozvíjí lidi a týmy. Vede a organizuje kurzy zaměřené na seberozvoj lidí skrze zážitkovou pedagogiku v Prázdninové škole Lipnice. Divadelní improvizaci se věnuje 4 roky, je členkou divadelní improvizační skupiny Bafni. Vede workshop improvizace pro veřejnost, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé improvisatory. Improvizační techniky využívá v lektorské práci pro firemní týmy k rozvoji komunikace, kreativity, schopnosti sebeprezentace a sebevědomí.

Jaroslav Fabián, marketingový ředitel ESET Česká republika

Jaroslav je čerstvý čtyřicátník, otec dvou rozverných dětí, milovník vína, zodpovědný požitkář a kavárenský povaleč, který posledních 22 let buduje profesní kariéru na poli marketingu technologických firem. Mezi klíčové úspěchy bezesporu řadí vybudování značky ESET v ČR na pozici jedničky na trhu antivirových řešení, je autorem prvního partnerského programu a portálu ESET celosvětově, motorem využití netradičních projektů pro podporu značky. V roce 2015 byl finalistou soutěže CORK – Czech Marketing Awards. Rovněž je certifikovaným Brain-based koučem využívajícím vlastní přirozené kombinace empatie a orientace na výsledek pro rozvoj členů svého týmu i vybraných přátel z řad externích klientů.
„Marketing je pro mne především příležitost k využívání kreativity a zdravého rozumu (žádná věda) za účelem dosažení dlouhodobého cíle.“

Alena Krömerová

AAEAAQAAAAAAAAKJAAAAJDQ1YmI0ZTQ3LWNmZTgtNDVlMi1hYjE3LWNjMjc1ZDhkMGM0Zg

Alena založila jazykové centrum Red languages, které se věnuje překladům, tlumočení, jazykovým auditům a výuce jazyků. Její specialitou je výuka angličtiny pro dyslektiky, kterým se věnuje také v neziskové organizaci Umění a věda na podporu dyslektickým dětem a podílí se na organizaci Dne Dyslexie. Její lekce jsou založeny na netradičních způsobech výuky, kdy využívá mnoho neotřelých technik, ale především si zakládá na zcela individuálním přístupu ke každému studentovi a tvrdí, že pro každého najde cestu, jak se naučit anglicky! Za její láskou k cizím jazykům je nejen studium, ale také zahraniční pobyty, z kterých dodnes čerpá nejen při výuce angličtiny. Alena vystudovala Angličtinu pro manažerskou praxi, studovala ve Finsku na University of Vaasa a strávila několik dlouhodobých pracovních pobytů v Irsku. Po škole Alena pracovala ve firmě importující vína z Nového světa, což ji přivedlo až k účasti v sommeliérském kurzu a víno se tak stalo nejen jejím koníčkem, ale i překladatelskou specialitou. Později působila jako osobní tlumočnice ředitele velké korporace z oblasti automotive. Zkušenosti z firemního prostředí uplatňuje zejména v překladech a tlumočení, ale také ve firemní výuce jazyků. www.redlanguages.cz

Ing. Jana Brabcová

Jana foto UVP 3

Jana vystudovala manažerskou psychologii a sociologii na pražské VŠE, poté působila jako na pozicích obchodního konzultanta, projektového manažera a koordinátora vzdělávacích projektů.

Více než 6 let aktivně lektoruje, a otevřeně propojuje klasická soft skillová témata a nástroje s přidanou hodnotou nástrojů a technik Umění v práci. Na svých kurzech kombinuje jednoduchá odborná východiska doplněná praktickými znalostmi a dovednostmi, které za pomocí improvizačních technik okamžitě zapracovává do praxe účastníků. To vše jednoduše, interaktivně, s důrazem na individuální užitek a pozitivní prožitek a motivace ze školení.

Jana se specializuje na oblast obchodních a manažerských dovedností, etikety a komunikačních dovedností (především typologické a asertivní komunikace) a na osobnostní rozvoj, sebemotivaci, sebevzdělávání, work-life balance a stres management. V neposlední řadě se věnuje lidem i individuálně, Jana je profesionální koučem, při individuálním rozvoji lidí se zaměřuje zejména na oblast osobního rozvoje a koučinku ve firemním prostředí (on-the-job a off-the job koučink). Jako kvalitní kouč je oceňována především za vysoce individuální přístup, lidskost a opravdovost, schopnost nalézat podstatu věcí v jejich hloubce a především dosahování skutečných hmatatelných výsledků a změn v životě koučovaných.

Za svou praxi prošla několika obory i firmami, především z oblasti financí, energetiky a FMCG, jejich zkušeností a technik si cení zejména ve společnostech jako je E.ON, Country Life, Kofola, Thomas Cook, Česká pojišťovna nebo Hitrádio Vysočina.

Dominik Heřman Lev

janbranc.com-6783

Začínal na prknech Divadla U Hasičů v pořadu „Hezky česky aneb jak se nám žije“. Od roku 2007 účinkoval v pořadu Na Stojáka (HBO, ČT). V roce 2011 začal sbírat zkušenosti jako producent své vlastní, v současnosti jediné pravidelné profesionální anglické stand up scény v Praze – Crown Comedy Club. Představení různých anglicky mluvících komiků se nyní hrají pravidelně v Praze a v Brně. Na začátku roku 2012 ukončil své téměř desetileté působení v korporátní sféře (Oskar, Vodafone, O2). Dominik je moderátor, bavič v žánru stand up comedy, autor námětů a příležitostný scénarista a lektor školení, při nichž využívá zkušenosti z vedení firemních tréninků marketingové a firemní komunikace a brand managementu, prezentace, zejména zaměření na školení Tone of Voice, a využití stand up comedy technik pro umění prezentace, rozvoj komunikačních dovedností, práci s hlasem, rozvoj kreativity a využití stand up technik při veřejném vystupování.

www.dominikhermanlev.com